VI TILBYDER

VI TILBYDER:

Outsourcing

Du kan vælge at outsource hele eller dele af din økonomifunktion til os. Vi tilbyder således hjælp til: 

 • Bogføring
 • Fakturering 
 • Betalingsløsninger 
 • Afstemning 
 • Lønhåndtering 
 • Momsregnskab
 • Lønsumsafgift  
 • Budgettering 
 • Rapportering

Regnskab & revision

Vi bistår med udarbejdelse af regnskaber af enhver art for såvel selskaber, personlige virksomheder, fonde og foreninger. 

Troværdigheden af dit regnskab understøttes via en påtegning fra en godkendt revisor. Vi afgiver alle typer af erklæringer på dit regnskab – dem får du et overblik over her:

Skat

Vi rådgiver om og assisterer inden for danske og udenlandske skatte-, moms- og afgiftsmæssige anliggender. Du er sikret overblikket, mens vi sørger for at imødekomme lovgivningens konstant foranderlige regelsæt. 

Vi bistår blandt andet med:

 • Selvangivelser for private og selskaber
 • Forskudsregistrering 
 • Indkomst- og formueopgørelser 
 • Håndtering af forespørgsler fra SKAT 
 • Skattesager 
 • Indhentning af bindende svar
 • Omdannelser og omstruktureringer af enhver art
 • Generationsskifte 
 • Dødsboer 
 • Til- og fraflytterbeskatning 
 • Internationale skatteforhold 
 • Moms- og løsumsafgift
 • Energiafgifter

Juridisk bistand

Vores jurist kan hjælpe med at stifte din virksomhed, rådgive om erhvervsjuridiske anliggender samt udarbejde og gennemgå eksempelvis: 

 • Selskabsretlige dokumenter
 • Ejeraftaler 
 • Ansættelsesaftaler 
 • Lejekontrakter
 • Kontrakter vedr. køb og salg af virksomhed 

Rådgivning

Vores rådgivningsmæssige erfaring favner bredt, og vi hjælper blandt andet med:

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af virksomhedsform
 • Koncernstruktur
 • Virksomhedsomdannelser
 • Omregistrering fra én selskabsform til en anden
 • Etablering af holdingstruktur
 • Fusion
 • Spaltning
 • Likvidation
 • Forretningsplaner
 • Køb og salg af virksomhed – Due diligence
 • Insolvensret
 • Likviditetsmæssige udfordringer
 • Konkurs
 • Rekonstruktion (vi medvirker gerne som regnskabskyndig tillidsmand)
 • Organisation
 • Forretningsgange – kontrolmiljø
 • Strategi
 • Forretningsudvikling
 • Automatisering
 • GDPR

Corporate finance

Står du over for et virksomhedskøb eller -salg? Vi tilbyder rådgivning om og hjælp til alle aspekter af corporate finance, så du kan mindske risici og maksimere værdi.