Velkommen til

HARBOE CONSULT

HARBOE CONSULT er en godkendt revisionsvirksomhed med kontorer på Sjælland, Fyn og i Jylland. Vi hjælper virksomheder, foreninger m.v. i hele Danmark.
ikon

Dedikerede ydelser med mennesket i centrum

Regnskab og revision

Vi bistår med udarbejdelse af regnskaber af enhver art for såvel selskaber, personlige virksomheder, fonde og foreninger. 

Troværdigheden af dit regnskab understøttes via en påtegning fra en godkendt revisor. Vi afgiver alle typer af erklæringer på dit regnskab.

Som godkendt revisionsvirksomhed er vi underlagt Revisortilsynets kontrol, ligesom der stilles strenge krav til vores kvalitetssikring, efteruddannelse og forsikringsforhold. Vores kunder og deres samarbejdspartnere værdsætter at der benyttes en “rigtig” revisor.

Outsourcing

Du kan vælge at outsource hele eller dele af din økonomifunktion til os. Vi tilbyder således hjælp til: 

 • Bogføring
 • Fakturering 
 • Betalingsløsninger 
 • Afstemning 
 • Lønhåndtering 
 • Momsregnskab
 • Lønsumsafgift  
 • Budgettering 
 • Rapportering

Vi sørger naturligvis for, at alle krav til bogføringen overholdes og rådgiver gerne herom.

Skat

Vi rådgiver om og assisterer inden for danske og udenlandske skatte-, moms- og afgiftsmæssige anliggender. 

Vi bistår blandt andet med:

 • Selvangivelser
 • Skatteforespørgsler
 • Skattesager 
 • Indhentning af bindende svar
 • Omstruktureringer
 • Generationsskifte 
 • Dødsboer 
 • Til- og fraflytterbeskatning 
 • Internationale skatteforhold 
 • Moms- og løsumsafgift
 • Energiafgifter

Rådgivning

Vores rådgivningsmæssige erfaring favner bredt, og vi hjælper blandt andet med:

 • Etablering af virksomhed
 • Valg af virksomhedsform
 • Koncernstruktur
 • Virksomhedsomdannelser
 • Fusion og spaltning
 • Likvidation
 • Forretningsplaner
 • Likviditetsmæssige udfordringer
 • Organisation
 • Forretningsgange – kontrolmiljø
 • Strategi
 • Forretningsudvikling
 • Automatisering
 • GDPR

Bæredygtighed

Som godkendt bæredygtighedsrevisor er vi certificeret til at afgive erklæringer på virksomhedens bæredygtigheds-rapporter.

ESG-vurderinger og -rapporter bliver i stigende grad vigtige for investorer, forbrugere, og andre interessenter, der ønsker at sikre, at de støtter virksomheder, der ikke blot søger profit, men også handler ansvarligt over for miljøet, samfundet og har en sund virksomhedsledelse.

Ligeledes gør et grundlæggende uddannelsesforløb os i stand til at være være din kvalificerede sparringspartner på ESG-området.

Juridisk bistand

Vi eller vores samarbejdspartnere kan hjælpe med at stifte din virksomhed, rådgive og bistå vedr. erhvervsjuridiske anliggender som eksempelvis: 

 • Selskabsretlige dokumenter
 • Ejeraftaler 
 • Ansættelsesaftaler 
 • Lejekontrakter
 • Kontrakter vedr. køb og salg af virksomhed 
 • Samarbejdsaftaler
 • Insolvensret
 • Rekonstruktion (vi medvirker gerne som regnskabskyndig tillidsmand)
 • Konkurs
da_DKDanish